Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego firmy MEBLOMAR

 

1. Szanując Państwa prawa oraz biorąc pod uwagę ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: 

MEBLOMAR, Wachowiak Marian. Siedlec 51, 62 – 025 Kostrzyn               NIP 786-108-32-73, REGON 630614065

 

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 

• Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – niezbędne do wysyłki zamówionych przez Państwa mebli

• Nr telefonu – Wysyłając meble za pośrednictwem firmy spedycyjnej wysyłamy do Państwa sms-a z nr listu przewozowego. W przypadku gdy dostarczmy meble osobiście dzwonimy z jednodniowym wyprzedzeniem.

• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem. 

4. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzą Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to mają Państwo prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

 

5. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

 

6. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres biuro@wachowiak-meble.pl lub listem poleconym na adres:

MEBLOMAR, Wachowiak Marian. Siedlec 51, 62 – 025 Kostrzyn

 

7. Pliki Cookies
W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników sklep MEBLOMAR używa tzw. plików cookies.

Pliki, „ciasteczka” cookies zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Przeglądarka internetowa odbiera pliki cookies, odsyła je jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na stronę naszego sklepu.

Serwer internetowy tworzy dla każdego Użytkownika własne plik cookies.                                    

Na podstawie plików cookies możemy rozpoznać Użytkowników naszego sklepu i w ten sposób odesłać im żądane informacje. Tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji na sklepie www.sklep.wachowiak-meble.pl (MEBLOMAR).


W jaki sposób można uaktywnić obsługę plików cookies? 
Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer, należy postępować następująco:

• w menu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” i kliknąć „Opcje internetowe”; otwiera się nowe okno
• w oknie należy wybrać zakładkę „Prywatność” w pasku nawigacyjnym
• następnie kliknąć na przycisk „Zaawansowane...”; otwiera się okno o nazwie „Zaawansowane ustawienia prywatności”
• wtedy, gdy klikną Państwo „Zastąp automatyczną obsługę plików cookies”, ważne jest, aby wybrać opcję                                                                        „Zawsze zezwalaj na pliki cookies dotyczące sesji”.

 

Co dają pliki Cookies.
W plikach cookies przechowuje się informacje, których sklep może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące sklepu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, wzbudzają zainteresowanie, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy Użytkownika i hasła (logować się). 

Pliki Cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa, ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach sklepu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających sklep oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni anonimowe.
Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza sklep aby dostosować, rozwijać strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby sklep był prostszy i łatwiejszy w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

 
INFORMACJE dotyczące RODO

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części dokumentu RODO   

MEBLOMAR Wachowiak Marian z siedzibą w Siedlcu 51, 62-025 Kostrzyn, NIP 786-108-32-73, REGON 630614065, 

informuje, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

MEBLOMAR Marian Wachowiak, adres siedziby: Siedlec 51, 62-025 Kostrzyn, adres do doręczeń : Siedlec 51, 62-025 Kostrzyn, NIP: 786-108-32-73, REGON: 630614065, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@wachowiak-meble.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji współpracy pomiędzy Kontrahentem, firmą MEBLOMAR , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w odniesieniu do danych osobowych Kontrahenta) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w odniesieniu do danych osobowych innych osób) lub w celu ewentualnego dochodzenia praw wynikających z odrębnych przepisów.  

Firma pobiera od klientów następujące dane osobowe:

 

• Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – niezbędne do wysyłki zamówionych przez Państwa mebli

 

• Nr telefonu – Wysyłając meble za pośrednictwem firmy spedycyjnej wysyłamy do Państwa sms-a z nr listu przewozowego. W przypadku gdy dostarczmy meble osobiście dzwonimy z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem. 

Cele przetwarzania danych: 

1. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

2. w celu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

3.w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie w kwestiach podatkowych i rachunkowych,

 

Każdy kontrahent ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzą Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to mają Państwo prawo do ich usunięcia. 

 

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.


Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia, a także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do realizacji współpracy.
       

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

    - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
    - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,  szczególnie w kwestiach podatkowych i rachunkowych,

 

Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 

  1. firmom spedycyjnym, pośrednikom realizującym przesyłki – w celu realizacji dostawy lub/ i zwrotu zamówionego towaru;
  2. upoważnionym pracownikom firmy MEBLOMAR Marian Wachowiak.

 

MEBLOMAR Wachowiak Marian